Elektrobudowa i PKN Orlen zdecydowały się na postępowanie arbitrażowe

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

08.11. Warszawa (PAP) - Elektrobudowa i PKN Orlen zdecydowały o przeprowadzeniu postępowania arbitrażowego przed sądem w Warszawie dotyczącym rozstrzygnięcia sporów przy umowie na projektowanie, dostawę oraz budowę przez Elektrobudowę instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie.

"Intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. W ramach postępowania rozstrzygane będą wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia odpowiednio związane z umową, pozakontraktowe dotyczące lub związane z wykonaniem robót dodatkowych oraz związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących" - napisano w komunikacie Elektrobudowy.

Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN Orlen kar umownych. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Jednocześnie Elektrobudowa i PKN Orlen zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z tytułu umowy. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez Orlen części wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro. (PAP Biznes)

pr/