Wałęsa: Jest szansa. Trzeba słuchać starego Wałęsy

- Mnie uczono, że demokracja jest po stronie większości: kto ma większość, tam demokracja zwycięża. Tymczasem większość nie chodzi dziś na wybory - stwierdził były prezydent Lech Wałęsa.
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/191109400-Walesa-Jest-szansa-Trzeba-sluchac-starego-Walesy.html