BENEFIT SYSTEMS SA (43/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

10.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 43/2019

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 19/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku ("Raport") przekazuje nową prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki na 2019 rok.

Na podstawie dokonanej analizy zysków grupy kapitałowej Spółki za pierwsze 3 kwartały 2019 roku oraz tendencji rynkowych, jak również aktualizacji oszczędności kosztowych, Spółka szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) w 2019 roku wyniesie między PLN 145 mln - PLN 155 mln, a po oczyszczeniu o wpływ standardu MSSF 16 (Leasing) w 2019 roku między PLN 130 mln - PLN 140 mln.

Spółka wskazuje, że względem prognozy zawartej w Raporcie zmianie uległ szacunek wpływu MSSF 16 (Leasing) na skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) w 2019 roku, tj. z uwzględnionego w Raporcie wpływu w wysokości PLN 23 mln na PLN 15 mln aktualnie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz