BBI Development rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia"

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - BBI Development rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, realizowanego przez spółkę zależną PD10 - podała spółka w komunikacie. Decyzja co do dalszego sposobu realizacji projektu ma zostać podjęta jeszcze w 2019 r.

"Dotychczasowe założenia dotyczące realizacji projektu +Małe Błonia+ opierają się na koncepcji projektowania, wznoszenia i komercjalizacji kolejnych etapów osiedli mieszkaniowych wraz z uzupełniającym planem ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów będących własnością PD10 i ich zagospodarowania pod inwestycje handlowo-usługowe. Dotychczasowa realizacja powyższych założeń nie doprowadziła jednak do osiągnięcia przez PD10 przychodów, które pozwoliłyby poprawić wynik finansowy spółki zależnej, zapewnić rentowność projektu i zagwarantować płynność finansową" - napisano w komunikacie.

"Rosnące ceny wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, w tym zwłaszcza materiałów budowlanych, wysoka, historyczna cena nabycia gruntów, jak również znaczne koszty finansowe obciążające wynik PD10 stanowią podstawę dla zarządu do podjęcia decyzji o opracowaniu studium wykonalności i rentowności dotychczasowych założeń dla projektu oraz oceny alternatywnych rozwiązań jego dalszej realizacji" - dodano.

Spółka poinformowała, że przegląd opcji strategicznych dla projektu ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza jego realizacji, który pozwoliłby osiągnąć cele strategiczne: poprawę płynności PD10, spłatę istniejącego zadłużenia PD10, szybsze wygenerowanie środków finansowych oraz istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych.

"Zarząd emitenta dokona zarówno analizy aktualności dotychczasowych założeń projektu, jak również przeglądu alternatywnych opcji dla realizacji dalszych etapów mieszkaniowych lub sprzedaży aktywów PD10" - podała spółka.

Zarząd BBI Development chce ukończyć przegląd opcji strategicznych i podjąć decyzję co do dalszego sposobu realizacji projektu "Małe Błonia" jeszcze w 2019 r.(PAP Biznes)

pel/