Kalendarium rynku NewConnect 2019-12-03

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku NewConnect 2019-12-03 - 2019-12-09

WTOREK, 3 GRUDNIA

10:00 - SUMMALING - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki i upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych

12:00 - COLUMBUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek, zmian w składzie rady nadzorczej

ŚRODA, 4 GRUDNIA

12:00 - BLKCHNLAB - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmian w radzie nadzorczej, podwyższenia kapitału zakładowego.

- NESTMEDIC - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 357.000 akcji serii C, 143.000 akcji serii D oraz 500.000 akcji serii E, zwykłych na okaziciela spółki NESTMEDIC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

CZWARTEK, 5 GRUDNIA

12:00 - SEVENET - Zwyczajne walne zgromadzenie

14:00 - MAXIMUS - Zwyczajne walne zgromadzenie

PIĄTEK, 6 GRUDNIA

12:00 - PLGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie: zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie części przedsiębiorstwa PL Detailing, PLCFM, zmian statutu.

- MPLVERBUM - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję.

(PAP)