Obowiązują od 2 grudnia 2019 r.

• art. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 15 maja 2018 r., poz. 907) • rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2233)
https://www.rp.pl/Akty-prawne/312039997-Obowiazuja-od-2-grudnia-2019-r.html