Bez rozstrzygnięć na aukcji dla OZE - URE

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej niż trzech ważnych ofert spełniających wymagania - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

W aukcji mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogły to być instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

26 listopada odbyła się z kolei aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW.

Kolejne aukcje dla instalacji istniejących odbywają się w dniach 2-4 grudnia. Aukcje dla nowych instalacji odbędą się w terminach 5-13 grudnia. (PAP Biznes)

pel/ asa/