Bez rozstrzygnięć na jednej aukcji OZE, w drugiej wygrały 2 podmioty - URE (aktl.)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej niż trzech ważnych ofert spełniających wymagania - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Z kolei w aukcji z 26 listopada aukcję wygrały oferty dwóch podmiotów: Bioelektrownia Buczek i Polskie Biogazownie "Energy-Żórawina".

Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wynosi 617,50 zł/MWh, a maksymalna: 633,90 zł/MWh.

W pierwszej aukcji, z 25 listopada, mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogły to być instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

26 listopada odbyła się z kolei aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Kolejne aukcje dla instalacji istniejących odbywają się w dniach 2-4 grudnia. Aukcje dla nowych instalacji odbędą się w terminach 5-13 grudnia. (PAP Biznes)

pel/ ana/