Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły rdr o 14,7 proc. do 15,4 mld zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w listopadzie 2019 roku o 14,7 proc., do 15,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Sama wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie o 14,5 proc. rdr do poziomu 15,2 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 800,5 mln zł, o 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,9 proc. rdr do 146,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie spadła o 17,1 proc. rdr i wyniosła 143,6 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 456,6 tys. szt., czyli o 31,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 20,6 proc. rdr do poziomu 313 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 39,5 proc. rdr do 109 tys. szt.

Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8 proc. rdr do 227,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 19,8 proc. rdr do 149,2 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 40,4 proc. rdr do poziomu 133,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 19,3 proc. rdr do 20,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec listopada 2019 r. wobec 86,5 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 3,5 proc. rdr do poziomu 164,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2019 r. wyniósł 22,3 TWh, co oznacza spadek o 1,0 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 12,5 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,7 proc. rdr do poziomu 19,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w listopadzie o 14,9 proc. rdr do 11,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadło 5,3 proc. do poziomu 2,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 17,4 proc. rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 26,3 proc. rdr osiągając w listopadzie 2019 r. poziom 20,5 ktoe.

Kapitalizacja 404 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec listopada 2019 r. wyniosła 546,3 mld zł (126,34 mld euro). Łączna kapitalizacja 453 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec listopada 1096,6 mld zł (253,62 mld euro).

W listopadzie 2019 roku na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. (PAP Biznes)

pr/ osz/