OFE PZU Złota Jesień informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142) § 17 pkt 1 oraz § 25 pkt 4, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" informuje o nieumyślnym naruszeniu w dniu wyceny 02.12.2019:

- limitu inwestycyjnego, o którym mowa w § 2.ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

kom mra