MSZ: Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk z wizytą w Zagrzebiu (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa - MSZ informuje:

Spotkania z sekretarz stanu w chorwackim MSZ Andreją Metelko Zgombićą i doradcą prezydent Chorwacji do spraw zagranicznych Sebastianem Rogačem a także udział w naradzie regionalnej ambasadorów RP w państwach Bałkanów Zachodnich były najważniejszymi punktami wizyty wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Zagrzebiu.

Głównymi tematami rozmów wiceszefa polskiej dyplomacji z Andreją Metelko Zgombićem i Sebastianem Rogačem były relacje dwustronne, współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo. Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił dobre stosunki łączące Warszawę i Zagrzeb, zarówno na płaszczyźnie bilateralnej jak i regionalnej. - Polskę i Chorwację łączą relacje oparte na solidnych podstawach. Dialog odbywa się na wielu płaszczyznach - zaznaczył sekretarz stanu w polskim MSZ. - Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Inicjatywa Trójmorza stała się wiodącą formą współpracy w Europie Środkowej - dodał.

Politycy rozmawiali także na temat współpracy w ramach Unii Europejskiej. Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił gotowość do ścisłej współpracy podczas chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodzili się również, że brak pozytywnej decyzji Rady Europejskiej ws. otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią nie był dobrym sygnałem dla regionu Bałkanów Zachodnich. Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził także poparcie Polski dla przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen i OECD.

Rozmówcy mówili ponadto kwestie związane z polityką bezpieczeństwa. - Cieszy nas rozwój współpracy wojskowej. Chorwacja pozostaje wiarygodnym sojusznikiem Polski w ramach NATO - podkreślił sekretarz stanu w polskim MSZ, zaznaczając że obecność chorwackich sił zbrojnych w grupie bojowej NATO w Orzyszu oraz udział polskich żołnierzy w operacji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie są najlepszymi dowodami zrozumienia wzajemnych potrzeb sojuszniczych.

Równoległe do konsultacji polsko-chorwackich, w Zagrzebiu odbywała się narada regionalna ambasadorów RP akredytowanych w państwach Bałkanów Zachodnich, w trakcie której dyskutowano między innymi o przewodnictwie naszego kraju w Procesie Berlińskim oraz polskich interesach w regionie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sic