KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za '19

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w kryteriach wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

Komisja poinformowała we wtorek, że banki są zobowiązane utrzymywać współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 6 proc. powiększonego o bufor na hipoteki walutowe (75 proc. jego wartości) oraz o wymóg połączonego bufora.

KNF podała, że wymóg połączonego bufora jest w wysokości obowiązującej od 2020 r.

KNF podała, że banki chcące wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok nie mogą realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc.

KNF poinformowała, że banki, które chcą wypłacić do 100 proc. zysku na dywidendę muszą dodatkowo przejść stress testy.

Dodatkowo banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.

KNF podała, że przedstawione założenia polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 roku są zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącego polityki w perspektywie średnioterminowej.(PAP Biznes)

seb/ gor/