Wytyczne KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych na '20 (dokumentacja)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - W załączeniu stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. (PAP Biznes)

seb/