Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 94,12 95,47 -1,41 2019-12-03

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 63,83 64,28 -0,70 2019-12-03

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 143,72 143,89 -0,12 2019-12-03

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 80,73 80,98 -0,31 2019-12-03

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 233,45 233,59 -0,06 2019-12-03

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 187,14 187,34 -0,11 2019-12-03

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 190,67 191,35 -0,36 2019-12-03

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 158,16 160,08 -1,20 2019-12-03

NOVO FIO AKCJI 171,72 175,21 -1,99 2019-12-03

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 228,49 228,49 0,00 2019-12-03

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 125,33 125,32 0,01 2019-12-03

Subfundusz Generali Korona Obligacje 368,43 368,51 -0,02 2019-12-03

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 198,77 199,35 -0,29 2019-12-03

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 185,00 186,02 -0,55 2019-12-03

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 332,87 336,82 -1,17 2019-12-03

Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy 130,39 132,94 -1,92 2019-12-03

Subfundusz Generali Korona Akcje 198,92 202,98 -2,00 2019-12-03

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 101,16 103,02 -1,81 2019-12-03

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 95,27 95,58 -0,32 2019-12-03

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 124,76 126,05 -1,02 2019-12-03

Subfundusz Generali Akcje Turcja 48,04 48,02 0,04 2019-12-03

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1199,67 1199,81 -0,01 2019-12-03

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 113,10 113,09 0,01 2019-12-03

Subfundusz SGB Bankowy 1168,61 1168,52 0,01 2019-12-03

MetLife FIO Akcji kat A 14,81 15,00 -1,27 2019-12-02

MetLife FIO Akcji kat E 14,82 15,01 -1,27 2019-12-02

MetLife FIO Akcji kat I 14,82 15,01 -1,27 2019-12-02

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat A 16,60 16,68 -0,48 2019-12-02

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat E 16,61 16,69 -0,48 2019-12-02

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat I 16,61 16,69 -0,48 2019-12-02

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat A 22,07 22,09 -0,09 2019-12-02

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat E 22,07 22,09 -0,09 2019-12-02

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat I 22,08 22,10 -0,09 2019-12-02

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,82 6,90 -1,16 2019-12-02

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 6,82 6,90 -1,16 2019-12-02

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 6,83 6,90 -1,01 2019-12-02

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,43 17,42 0,06 2019-12-02

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,43 17,42 0,06 2019-12-02

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,68 17,67 0,06 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat A 10,31 10,43 -1,15 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat E 10,32 10,44 -1,15 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat I 10,32 10,44 -1,15 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,16 7,17 -0,14 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,17 7,17 0,00 2019-12-02

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,17 7,17 0,00 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,37 5,44 -1,29 2019-12-02

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,01 8,03 -0,25 2019-12-02

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,02 8,03 -0,12 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Plus kat, A 17,09 17,12 -0,18 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Plus kat, B 17,19 17,22 -0,17 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Plus kat, E 17,09 17,12 -0,18 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Plus kat, I 17,09 17,12 -0,18 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,82 7,83 -0,13 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,83 7,83 0,00 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,82 7,83 -0,13 2019-12-02

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,43 15,43 0,00 2019-12-02

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,44 15,43 0,06 2019-12-02

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,43 15,42 0,06 2019-12-02

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,99 8,08 -1,11 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, A 11,97 11,95 0,17 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, USD A 3,07 3,04 0,79 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz A 9,28 9,32 -0,43 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz USD A 2,38 2,37 0,19 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz E 9,29 9,33 -0,43 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz I 9,29 9,32 -0,32 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, A 8,64 8,71 -0,80 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, USD A 2,21 2,22 -0,19 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, E 8,60 8,67 -0,81 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, I 8,62 8,69 -0,81 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Świat, kat, A 13,37 13,39 -0,15 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Świat, USD A 3,42 3,41 0,47 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Świat, E 13,36 13,39 -0,22 2019-12-02

MetLife Sub Obligacji Świat, I 13,37 13,39 -0,15 2019-12-02

MetLife Sub Zrówn, Azjat, A 15,22 15,23 -0,07 2019-12-02

MetLife Sub Zrówn, Azjat, USD A 3,90 3,88 0,55 2019-12-02

MetLife Sub Zrówn, Azjat, E 15,20 15,20 0,00 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,73 13,85 -0,87 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ameryk, A USD 3,52 3,53 -0,25 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ameryk, E 13,74 13,86 -0,87 2019-12-02

MetLife Sub Akcji Ameryk, I 13,76 13,88 -0,86 2019-12-02

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 11,13 11,22 -0,80 2019-12-02

Metlife Sub Multistrategia A 10,10 10,11 -0,10 2019-12-02

Metlife Sub Multistrategia E 10,09 10,11 -0,20 2019-12-02

Metlife Sub Multistrategia I 10,10 10,11 -0,10 2019-12-02

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 9,46 9,45 0,11 2019-12-02

Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,08 11,20 -1,07 2019-12-02

Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,09 11,20 -0,98 2019-12-02

Allianz Sub Akcji Globalnych 128,44 128,75 -0,24 2019-12-02

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 118,82 118,19 0,53 2019-12-02

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 94,48 94,84 -0,38 2019-12-02

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 114,48 114,70 -0,19 2019-12-02

Allianz Sub Konserwatywny 157,98 157,95 0,02 2019-12-02

Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,87 110,04 -0,15 2019-12-02

Allianz Sub Obligacji Plus 173,44 173,42 0,01 2019-12-02

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 147,75 147,94 -0,13 2019-12-02

Allianz Sub Selektywny 88,99 89,76 -0,86 2019-12-02

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,01 123,39 -0,31 2019-12-02

Allianz Sub Surowców i Energii 90,58 90,73 -0,17 2019-12-02

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,67 100,63 0,04 2019-12-02

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 108,75 109,11 -0,33 2019-12-02

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 105,23 105,57 -0,32 2019-12-02

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 115,65 115,76 -0,10 2019-12-02

Allianz SFIO PIMCO Income 109,95 110,04 -0,08 2019-12-02

Santander Akcji Polskich 32,40 32,75 -1,07 2019-12-02

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 41,02 41,19 -0,41 2019-12-02

Santander Platinum Dynamiczny 45,59 46,04 -0,98 2019-12-02

Santander Platinum Stabilny 67,55 67,95 -0,59 2019-12-02

Santander Obligacji Europejskich 83,73 83,80 -0,08 2019-12-02

Santander Obligacji 22,59 22,61 -0,09 2019-12-02

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,07 31,07 0,00 2019-12-02

Santander Akcji Tureckich 31,71 31,79 -0,25 2019-12-02

Santander Stabilnego Wzrostu 32,06 32,22 -0,50 2019-12-02

Santander Zrównoważony 30,25 30,48 -0,75 2019-12-02

Santander Platinum Konserwatywny 67,33 67,55 -0,33 2019-12-02

Santander Obligacji Korporacyjnych 65,23 65,25 -0,03 2019-12-02

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 48,80 48,54 0,54 2019-12-02

Santander Prestiż Akcji Polskich 1346,99 1357,34 -0,76 2019-12-02

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1170,21 1173,01 -0,24 2019-12-02

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1438,04 1439,56 -0,11 2019-12-02

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1392,59 1393,00 -0,03 2019-12-02

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1108,63 1108,56 0,01 2019-12-02

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1316,36 1319,15 -0,21 2019-12-02

Santander Prestiż Europejskich Sp, Dywidend, 1084,38 1089,32 -0,45 2019-12-02

Credit Agricole Akcyjny FIO 129,28 130,31 -0,79 2019-12-02

Credit Agricole Dynamiczny Pol, FIO 193,10 194,20 -0,57 2019-12-02

Credit Agricole Stabilnego Wzr, FIO 258,04 258,88 -0,32 2019-12-02

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin, FIO 133,98 133,98 0,00 2019-12-02

Credit Agricole Akcji Nowej Eur,FIO 91,32 91,54 -0,24 2019-12-02

Aviva Globalnych Strategii 101,86 102,01 -0,15 2019-12-02

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 125,16 126,00 -0,67 2019-12-02

Aviva Investors Dochodowy 108,73 108,73 0,00 2019-12-02

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor, 137,33 137,29 0,03 2019-12-02

Aviva Investors Europejskich Akcji 78,15 78,79 -0,81 2019-12-02

Aviva Investors Globalnych Akcji 121,51 122,45 -0,77 2019-12-02

Aviva Investors Kapitał Plus 171,92 172,11 -0,11 2019-12-02

Aviva Investors Małych Spółek 139,20 138,27 0,67 2019-12-02

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,27 183,27 0,00 2019-12-02

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 150,25 150,04 0,14 2019-12-02

Aviva Investors Obligacji 242,25 242,53 -0,12 2019-12-02

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 157,70 157,83 -0,08 2019-12-02

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 97,24 97,52 -0,29 2019-12-02

Aviva Investors Polskich Akcji 449,81 453,74 -0,87 2019-12-02

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,28 107,27 0,01 2019-12-02

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 268,97 270,02 -0,39 2019-12-02

Aviva Investors Zrównoważony 122,36 123,00 -0,52 2019-12-02

GAMMA (kat, A) 262,14 262,13 0,00 2019-12-02

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat, A) 84,13 83,83 0,36 2019-12-02

GAMMA Akcyjny (kat, A) 87,05 88,15 -1,25 2019-12-02

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat, A) 141,49 141,45 0,03 2019-12-02

GAMMA Papierów Dłużnych (kat, A) 246,78 247,01 -0,09 2019-12-02

GAMMA PLUS (kat, A) 194,80 194,77 0,02 2019-12-02

GAMMA Stabilny (kat, A) 256,33 257,51 -0,46 2019-12-02

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat, A) 173,31 173,36 -0,03 2019-12-02

SIGMA Obligacji Plus (kat, A) 107,45 107,49 -0,04 2019-12-02

PKO Obligacji Skarbowych 2202,63 2202,65 0,00 2019-12-02

PKO Papierów Dłużnych Plus 174,88 174,99 -0,06 2019-12-02

PKO Papierów Dłużnych USD 113,48 113,86 -0,33 2019-12-02

PKO Obligacji Długoterminowych 218,70 218,98 -0,13 2019-12-02

PKO Stabilnego Wzrostu 160,57 161,42 -0,53 2019-12-02

PKO Strategicznej Alokacji 94,94 95,47 -0,56 2019-12-02

PKO Zrównoważony 135,86 136,99 -0,82 2019-12-02

PKO Akcji Plus 85,80 87,05 -1,44 2019-12-02

PKO Akcji Nowa Europa 112,19 113,16 -0,86 2019-12-02

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 236,93 237,81 -0,37 2019-12-02

PKO Surowców Globalny 135,86 135,87 -0,01 2019-12-02

PKO Technologii i Innowacji Globalny 284,99 287,96 -1,03 2019-12-02

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 199,76 202,29 -1,25 2019-12-02

PKO Infrastruktury i Bud, Globalny 98,30 99,38 -1,09 2019-12-02

PZU Akcji KRAKOWIAK 77,61 78,52 -1,16 2019-12-02

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,13 37,17 -0,11 2019-12-02

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 225,05 228,11 -1,34 2019-12-02

PZU Akcji Rynków Wschodzących 121,68 122,35 -0,55 2019-12-02

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 95,48 96,70 -1,26 2019-12-02

PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,77 47,05 -0,60 2019-12-02

PZU Dłużny Aktywny 56,67 56,79 -0,21 2019-12-02

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 144,52 144,66 -0,10 2019-12-02

PZU FIO Ochrony Majątku 61,69 61,68 0,02 2019-12-02

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 53,10 53,15 -0,09 2019-12-02

PZU Medyczny 71,89 72,25 -0,50 2019-12-02

PZU Oszczędnościowy 80,37 80,37 0,00 2019-12-02

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178,58 178,86 -0,16 2019-12-02

PZU SEJF+ 66,12 66,11 0,02 2019-12-02

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126,29 127,06 -0,61 2019-12-02

PZU Zrównoważony 70,06 70,62 -0,79 2019-12-02

SUPERFUND AKCJI EUR 145,18 145,36 -0,12 2019-12-02

SUPERFUND AKCJI 624,41 628,47 -0,65 2019-12-02

SUPERFUND AKCJI USD 159,91 159,96 -0,03 2019-12-02

SUPERFUND AKCYJNY 81,03 81,50 -0,58 2019-12-02

SUPERFUND ALTERNATYWNY 81,42 81,40 0,02 2019-12-02

SUPERFUND GoldFund EUR 111,88 111,62 0,23 2019-12-02

SUPERFUND GoldFund 481,18 482,62 -0,30 2019-12-02

SUPERFUND GoldFund USD 123,23 122,84 0,32 2019-12-02

SUPERFUND GoldFuture EUR 132,42 132,32 0,08 2019-12-02

SUPERFUND GoldFuture PLN 569,53 572,11 -0,45 2019-12-02

SUPERFUND GoldFuture USD 145,86 145,62 0,16 2019-12-02

SUPERFUND GREEN EURO 193,92 195,24 -0,68 2019-12-02

SUPERFUND GREEN 834,01 844,16 -1,20 2019-12-02

SUPERFUND GREEN USD 213,59 214,86 -0,59 2019-12-02

SUPERFUND OBLIGACYJNY 112,26 112,35 -0,08 2019-12-02

SUPERFUND RED EURO 122,51 122,93 -0,34 2019-12-02

SUPERFUND RED 526,89 531,48 -0,86 2019-12-02

SUPERFUND RED USD 134,94 135,28 -0,25 2019-12-02

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 99,99 99,99 0,00 2019-12-02

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 392,54 390,25 0,59 2019-12-02

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1688,24 1687,29 0,06 2019-12-02

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 432,36 429,47 0,67 2019-12-02

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 118,73 118,68 0,04 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,14 16,24 -0,62 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,40 70,20 -1,14 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,77 17,87 -0,56 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,92 16,01 -0,56 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,45 69,23 -1,13 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,53 17,62 -0,51 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,18 16,28 -0,61 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,58 70,37 -1,12 2019-12-02

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,82 17,91 -0,50 2019-12-02

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,63 21,77 -0,64 2019-12-02

SUPERFUND TREND Podstawowy 93,04 94,11 -1,14 2019-12-02

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,83 23,95 -0,50 2019-12-02

SUPERFUND Ucits Green EUR 99,06 101,43 -2,34 2019-12-02

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 140,00 140,98 -0,70 2019-12-02

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 134,11 134,20 -0,07 2019-12-02

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 145,08 145,45 -0,25 2019-12-02

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 279,70 279,69 0,00 2019-12-02

ESALIENS Obligacji (A) 299,19 299,78 -0,20 2019-12-02

ESALIENS Senior FIO (A) 286,59 287,23 -0,22 2019-12-02

ESALIENS Strateg (A) 210,79 212,37 -0,74 2019-12-02

ESALIENS Akcji (A) 343,53 346,94 -0,98 2019-12-02

MILLENNIUM Akcji Sub 187,70 189,74 -1,08 2019-12-02

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt, Sub 147,38 148,36 -0,66 2019-12-02

MILLENNIUM Dynamicznych Sp, Sub 85,11 85,32 -0,25 2019-12-02

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 111,64 111,80 -0,14 2019-12-02

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,57 187,57 0,00 2019-12-02

MILLENNIUM Stabilnego Wzr, Sub 140,61 141,19 -0,41 2019-12-02

Noble Fund Akcji 117,56 119,34 -1,49 2019-12-02

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 90,43 91,08 -0,71 2019-12-02

Noble Fund Global Return 108,83 109,84 -0,92 2019-12-02

Noble Fund Konserwatywny 147,95 147,95 0,00 2019-12-02

Noble Fund Mieszany 138,77 139,62 -0,61 2019-12-02

Noble Fund Obligacji 118,21 118,45 -0,20 2019-12-02

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 142,98 144,31 -0,92 2019-12-02

Noble Fund Timingowy 140,67 142,26 -1,12 2019-12-02

Noble Fund Africa and Frontier 52,20 52,48 -0,53 2019-12-02

Open Finance Akcji 99,17 100,63 -1,45 2019-12-02

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 132,61 133,31 -0,53 2019-12-02

Open Finance Aktywnej Alokacji 81,17 81,98 -0,99 2019-12-02

Open Finance Konserwatywny 112,98 113,01 -0,03 2019-12-02

Open Finance Obligacji 112,25 112,48 -0,20 2019-12-02

Open Finance Stabilnego Wzrostu 94,65 95,31 -0,69 2019-12-02

QUERCUS Global Growth 105,15 106,16 -0,95 2019-12-02

QUERCUS Agresywny 147,06 147,08 -0,01 2019-12-02

QUERCUS lev 64,36 66,40 -3,07 2019-12-02

QUERCUS Global Balanced 133,13 133,72 -0,44 2019-12-02

QUERCUS Stabilny 110,92 110,47 0,41 2019-12-02

QUERCUS Gold 54,49 54,60 -0,20 2019-12-02

QUERCUS Ochrony Kapitału 152,60 152,55 0,03 2019-12-02

QUERCUS Obligacji Skarbowych 78,04 78,13 -0,12 2019-12-02

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,62 73,59 0,04 2019-12-02

QUERCUS short 67,82 66,85 1,45 2019-12-02

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 258,28 259,19 -0,35 2019-11-29

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 203,48 204,31 -0,41 2019-11-29

SKARBIEC TOP Brands 201,25 201,87 -0,31 2019-11-29

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,44 37,43 0,03 2019-11-29

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 157,28 157,27 0,01 2019-11-29

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 184,47 184,57 -0,05 2019-11-29

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 130,45 130,58 -0,10 2019-11-29

SKARBIEC Konserwatywny 357,23 357,23 0,00 2019-11-29

SKARBIEC Market Neutral 126,42 126,50 -0,06 2019-11-29

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 98,44 98,36 0,08 2019-11-29

SKARBIEC Obligacja 330,36 330,33 0,01 2019-11-29

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 140,03 140,06 -0,02 2019-11-29

SKARBIEC Rynków Surowcowych 42,32 42,72 -0,94 2019-11-29

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 134,85 135,36 -0,38 2019-11-29

SKARBIEC III Filar 173,50 173,66 -0,09 2019-11-29

SKARBIEC Waga 276,50 277,15 -0,23 2019-11-29

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ abs/