KNF utrzymała decyzję o nałożeniu na Alior kar pieniężnych o łącznej wartości 10 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję KNF o nałożeniu na Alior Bank dwóch kar w łącznej wysokości 10 mln zł - podała KNF we wtorkowym komunikacie.

"Bank nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem i złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W toku ponownego rozpatrywania sprawy KNF potwierdziła zaistniałe naruszenia prawa oraz odmówiła zasadności zarzutów wywiedzionych przez bank, co skutkowało utrzymaniem w mocy decyzji nakładającej kary pieniężne na bank" - napisano w komunikacie.

Kary te dotyczą naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i związane są m.in. z prowadzeniem działalności maklerskiej w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia "najlepiej pojętego interesu klienta", czy przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. (PAP Biznes)

seb/ gor/