CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2019) Uchwała Zarządu w sprawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2019) Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 4 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie podjęcia działań przygotowawczych, zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nowych akcji. Potrzeba dokapitalizowania wynika z planowanego rozwoju działalności Spółki poprzez:

- rozbudowę sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce;

- istotne powiększenie sieci przychodni ogólnomedycznych, przeznaczonych zarówno dla pacjentów abonamentowych, jak również komercyjnych;

- inwestycje w nowe technologie, w szczególności rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi.

W związku z powyższym Zarząd postanowił o podjęciu wstępnych rozmów z potencjalnymi Inwestorami oraz o przeanalizowaniu możliwych trybów dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.

Niezwłocznie po określeniu proponowanych parametrów emisji Zarząd Spółki zwróci się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

O następnych etapach i decyzjach związanych z planowanym podwyższeniem kapitału, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz