Informacja o nieziszczeniu się jednego z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PHZ BALTONA SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP) - Informacja o nieziszczeniu się jednego z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - komunikat

W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ("Wzywający") wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. ("Spółka") ("Wezwanie") oraz zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający informuje, że w związku z zarządzeniem przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 25 listopada 2019 r., trwającej do dnia 10 grudnia 2019 r., warunek Wezwania wskazany w punkcie 30(iv) Wezwania nie ziści się w terminie wskazanym w treści Wezwania, tj. do dnia 5 grudnia 2019 r.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami, pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Mariusz Szpikowski

Stanowisko: Prezes

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Bożena Kłopotowska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

kom amp/