MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2019) Zawarcie umowy na budowę zbiornika w

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2019) Zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu.

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2019

W raporcie 29/2019 z dnia 04.12.2019 r. Spółka omyłkowo podała zabezpieczenie należytego wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Prawidłowo powinno być "gwarancji bankowej"

Poniżej prawidłowa treść Raportu:

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019, informuje, że 4 grudnia 2019 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider" - udział w konsorcjum 53%) oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner" - udział w konsorcjum 47%) zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "MIZW.231.1.2019, którego przedmiotem jest realizacja zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu".

Wartość umowy: 132,50 mln zł netto.

Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji bankowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz