ERBUD SA (67/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ERBUD SA (67/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 002

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 67/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje , że w dniu 04 grudnia 2019 r. Spółka podpisała Umowę o roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia 2019.12.04

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Etap III GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000777356, NIP 7010913579, Regon: 382851733,

3 Wartość kontraktu 54 400 000,00 zł

4 Przedmiot kontraktu "wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław, ul. Gwiaździsta

6 Terminy realizacji 2021.10.15

7 Warunki płatności 30 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) gwarancja ubezpieczeniowa 7 %, kaucja 3%, gwrancja na okres realizacji + 3 miesiące

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) gwarancja ubezpieczeniowa 5% na okres 65 miesięcy

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania)

11 Kary Max wysokość kar 10%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz