MASTER PHARM SA (11/2019) Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 18/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., informuje że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Emitent dokonał oceny uwarunkowań rynkowych i analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju Spółki. W oparciu o uzyskane informacje, Zarząd podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i koncentracji na rozwoju organicznym Spółki, zgodnie z dotychczasową strategią. Zarząd uznał to rozwiązanie za obecnie najkorzystniejsze w kontekście realizacji długoterminowych celów biznesowych Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz