TRAKCJA PRKII SA (74/2019) Znaczne pakiety akcji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 74/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emertytalnego PZU "Złota Jesień" ("OFE PZU") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o obniżeniu udziału OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%.

Szczegółową treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz