ZUE SA (42/2019) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 42/2019

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. został podpisany przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym (Aneks). O przedmiotowej umowie Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 20/2017, 74/2017 i 5/2019.

Na podstawie Aneksu ustalono wysokość przyznanego Spółce limitu linii na kwotę 50 mln zł z przeznaczeniem na udzielanie przez PEKAO na zlecenie Spółki gwarancji bankowych wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) oraz wydłużono okres jego wykorzystania do dnia 30 listopada 2020 roku.

Z zastrzeżeniem konieczności aktualizacji zabezpieczeń związanych z umową w pozostałym zakresie umowa o wielocelowy limit kredytowy nie uległa istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz