BRASTER SA (120/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 120/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 4 grudnia.2019 r. otrzymał od European High Growth Opportunities Securitization Fund zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki powyżej progu 5% w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 02.12.2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz