ORZEŁ BIAŁY SA (52/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 52/2019

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 04.12.2019 r. Spółka otrzymała Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki Orzeł Biały S.A przez Pana Mikołaja Wierzbickiego ze skutkiem na dzień 31.01.2020 rok.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz