TRAKCJA PRKII SA (75/2019) Informacja o powołaniu nowych Członków Zarządu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 75/2019

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działając na podstawie art. 18.2 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Adama Stolarza na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów Spółki i Pana Roberta Sobków na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu:

Pan Adam Stolarz:

Pan Adam Stolarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego (obecna Akademia im. Leona Koźmińskiego), gdzie obecnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Ponadto ukończył State Aid Policy and Practise in the European Community: An Integrative and Interactive Approach - w European Institute of Public Administration w Maastricht.

Doświadczenie zawodowe, m.in.:

kwiecień 2018 - październik 2019 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Dyrektor Zarządzający

kwiecień 2019 - listopad 2019 SPV Operator Sp. z o.o. - Członek Zarządu

luty 2017 - marzec 2018 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. - Dyrektor Wykonawczy

październik 2016 - styczeń 2017 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. - Zastępca Dyrektora Biura Strategii

luty 2016 - październik 2016 Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. - Kierownik Biura Strategii

listopad 2015 - luty 2016 Polskie LNG S.A. - Główny Specjalista

styczeń 2013 - luty 2015 Waryński Grupa Holdingowa S.A. - Dyrektor Biura Strategii i Analiz

luty 2011 - listopad 2012 Bank DnB Nord Polska S.A. - Menedżer ds. Sektora Publicznego

styczeń 2006 - listopad 2007 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Członek Zarządu

lipiec - grudzień 2005 PRI Pol-Aqua S.A. - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

lipiec 2004 - czerwiec 2005 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Specjalista

wrzesień 2003 - czerwiec 2004 Ministerstwo Skarbu Państwa - Główny Specjalista

styczeń 2000 - wrzesień 2003 Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A. (obecnie Exatel S.A.) - Starszy specjalista

styczeń 1999 - styczeń 2000 Agencja PR Alaris Communication Sp. z o.o. - Specjalista

kwiecień 1998 - styczeń 1999 Telekomunikacja Polska S.A. - Radca

Pan Adam Stolarz jest członkiem rady nadzorczej spółki Baltic Operator S.A., a w minionych latach zasiadał w radach nadzorczych spółek: HSW - Trading sp. z o.o., Stocznia Szczecińska sp. z o.o., Linie Żeglugowe Pol-Euro sp. z o.o., Awbud S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o., Primeco S.A., Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A., GSG Towers sp. z o.o.

Pan Robert Sobków:

Pan Robert Sobków jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu. Ponadto ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Zarządzania, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:

2018 - 2019 - Grupa LOTOS S.A. - V-ce Prezes ds. Finansowych;

2017 - 2018 - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (Rządowy Instytut Badawczo-Wdrożeniowy) - Dyrektor Naczelny;

2016 - 2017 - LMB Consulting - Prezes Zarządu;

2001 - 2006 - Sunset Suits Men's Fashion - V-ce Prezes ds. Finansowych i Pełnomocnik ds. Przekształceń kapitałowych;

2000 - 2001 - Tonsil SA - V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych;

1995 - 2000 - Sunset Suits Men's Fashion - Doradca, a następnie Dyrektor Finansowy;

1994 - 1995 - Wielkopolskie Tartaki "WITAR" - Dyrektor ds. Analizy i Kontroli Finansowej;

1992 - 1994 - Eureka Consulting, sp. z o.o. - Dyrektor Zakładu Analiz Ekonomicznych.

Każdy z nowo powołanych Członków Zarządu złożył oświadczenie, że

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, w tym konkurencyjnej wobec Emitenta,

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,

- nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,

- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz