BOOMBIT SA (31/2019) Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2019

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit w listopadzie 2019 roku wyniosły 3,66 mln zł, w tym 2,9 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaS ("gry GaaS") oraz 0,76 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaP ("gry non GaaS"). Wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 0,98 mln zł dla gier GaaS oraz 0,02 mln zł dla gier non GaaS.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe.

Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz