INVISTA SA (55/2019) Informacje nt. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA w dniu 4 grudnia 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 55/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2019 roku (NWZ) jak również treść uchwał poddanych pod głosowanie które nie zostały przyjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ odstąpiło od głosowania nad następującymi uchwałami:

- uchwała numer 6 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki,

- uchwała numer 7 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego,

- oraz uchwała numer 8 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz