TOWER INVESTMENTS SA (38/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, zawarła - jako kupujący - umowę ("Umowa") sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.704m2 ("Nieruchomość") położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, za cenę brutto 7.986.197,52 złote (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 52 grosze). Na części Nieruchomości o powierzchni 3.147 m2 Gatid Investments sp. z o.o. (w której jedynym udziałowcem jest Tower Investments sp. z o.o.) planuje realizację marketu Netto, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2019.

Pozostała część działki o powierzchni 4.557 m2 przeznaczona jest na sprzedaż w celu realizacji obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz