TOWER INVESTMENTS SA (39/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 39/2019

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, zawarła - jako sprzedający - umowę ("Umowa") sprzedaży części nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.557m2 ("Nieruchomość") położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, na której to Nieruchomości kupujący- spółka Aluzyjna DVE sp. z o.o. s.k.a. planuje zrealizować budowę obiektu mieszkaniowego.

Cena sprzedaży brutto wyniosła 7.816.650 złotych (siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Umowa została uznana za istotna ze względu na jej wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz