KORPORACJA KGL SA (67/2019) Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 67/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. informuje, że w dniach 27 listopada - 03 grudnia 2019 r. Dom Maklerski PKO BP SA działając w imieniu Spółki nabył na rzecz Spółki 369 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 12,55 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 4.631,40 zł.

Łącznie w okresie 05 grudnia 2018 r. - 03 grudnia 2019 r. nabyto w ramach skupu 21.588 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 278.901,55 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł - 12,92 zł za 1 akcję.

Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączeniu do niniejszego raportu.

Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego akcje własne Spółki nabywane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 27/2018.

Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz