ML SYSTEM SA (28/2019) Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2019

Zarząd ML System S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. r. otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 28 listopada 2019 r. udzielił Spółce patentu o numerze EP3182467 na wynalazek pn.: "A blind slat for a photovoltaic module and a method of joining it with the module" (pol.: "Lamela modułu fotowoltaicznego i sposób jej łączenia z modułem"), zgłoszony pod numerem 15460115.7 w dniu 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jak wynika z decyzji, taka informacja zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym w dniu 25 grudnia 2019 r. Emitent w procedurze o udzielenie patentu europejskiego jako państwa, w których ma obowiązywać ochrona patentowa, wyznaczył państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Monako, Północną Macedonię, Serbię, San Marino i Turcję. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego Emitent dokona selekcji krajów, w których ochrona patentowa powinna być utrzymana, oraz przeprowadzi postępowanie walidacyjne celem zapewnienia istnienia takiej ochrony. Finalny zakres terytorialny patentu po postępowaniu walidacyjnym może być węższy od wymienionego powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz