T-BULL SA (31/2019) Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 31/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd T-Bull S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała od Tech Invest Group S.A. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz