ECHO INVESTMENT SA (40/2019) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ECHO INVESTMENT SA (40/2019) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

05.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 40/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r., otrzymał od znaczącego akcjonariusza, spółki Lisala spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, pismo dotyczące żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień przypadający nie później niż 15 stycznia 2020 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Treść otrzymanego żądania Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz