Sąd: ustawodawca nie ograniczył prawa podatników

Zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego i uwzględnieniu jej, przy spełnieniu warunków umożliwiających zaliczenie jej do kosztów, dokonywane mogło być w wysokości zawierającej VAT.
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301149974-Sad-ustawodawca-nie-ograniczyl-prawa-podatnikow.html