Transakcje łańcuchowe: ruchoma dostawa a stawka VAT

Dostawa towarów na rzecz drugiego podmiotu w łańcuchu stanowi tzw. ruchomą dostawę towarów i w konsekwencji jako eksport towarów powinna być opodatkowana stawką podatku w wysokości 0 proc.
https://www.rp.pl/VAT/301149966-Transakcje-lancuchowe-ruchoma-dostawa-towarow-z-zerowa-stawka-VAT---interpretacja-podatkowa.html