Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-01-15

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-01-15 - 2020-01-21

ŚRODA, 15 STYCZNIA

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (12/2019)

10:30 - Randstad - Konferencja prasowa

Warszawa. 38. Monitor Rynku Pracy - prezentacja wyników badania.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (12/2019)

11:00 - UE - Bilans handlowy (11/2019)

11:00 - UE - Produkcja przemysłowa (11/2019)

14:30 - USA - Indeks cen producentów PPI r/r (12/2019)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (1/2020)

- SEG - Konferencja SEG: Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

CZWARTEK, 16 STYCZNIA

08:00 - Niemcy - CPI (12/2019)

10:00 - CREEPYJAR - Konferencja prasowa spółki

Warszawa. Spółka Creepy Jar omówi swoje najbliższe plany.

10:30 - ALIOR, PKOBP, BNPPPL - Konferencja prasowa spółki

Warszawa. Konferencja Alior Banku, BNP Paribas i PKO BP dotycząca wspólnej inicjatywy biznesowej.

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (12/2019)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (12/2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (1/2020)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (11/2019)

PIĄTEK, 17 STYCZNIA

03:00 - Chiny - PKB (IV/2019)

03:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (12/2019)

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (11/2019)

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (12/2019)

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (12/2019)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (12/2019)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (12/2019)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (12/2019)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (1/2020)

PONIEDZIAŁEK, 20 STYCZNIA

05:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (11/2019)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (11/2019)

WTOREK, 21 STYCZNIA

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (IV/2019)

10:00 - GUS - Polska - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (12/2019)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (12/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (12/2019)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (1/2020)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (1/2020)

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (12/2019)

- KNF - Posiedzenie KNF

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)