Bogdanka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Bogdanka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej za wynik w 2019 roku - poinformował w liście do pracowników prezes Bogdanki Artur Wasil.

Jak napisano w komunikacie do załogi, druga rata nagrody specjalnej za 2019 rok zostanie wypłacona w związku ze zrealizowaniem celu produkcyjnego w wysokości 9,4 mln ton węgla, wypełniając porozumienie zawarte przez zarząd spółki i stronę społeczną.

Druga rata nagrody zostanie naliczona w części stałej (70 proc.) i zmiennej (30 proc.).

Maksymalna wysokość części stałej drugiej raty nagrody na pracownika zatrudnionego na dole wyniesie 2.000 zł brutto, w ZPMW 1.600 zł brutto, a na powierzchni 1.500 zł brutto.

Część zmienna ma zostać wyliczona proporcjonalnie do indywidualnej premii regulaminowej brutto pracownika, jaką otrzymał w okresie od początku lipca do końca grudnia 2019 r. (PAP Biznes)

pel/ ana/