W XII dokonała się część podwyżek cen zw. z nowym rokiem, w całym '20 CPI powyżej 3 proc. (opinia)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Za wzrost inflacji w grudniu odpowiadała m.in. realizacja podwyżek cen w niektórych kategoriach w związku z nowym rokiem, a inflacja średnioroczna w 2020 r. solidnie przekroczy 3 proc. - uważają ekonomiści.

MONIKA KURTEK, GŁÓWNY EKONOMISTA BANKU POCZTOWEGO

" (...) inflacja bazowa, wg moich szacunków, wyniosła w grudniu 3,2 proc. rdr, tj. poziom widziany ostatnio w końcu 2011 r.

Styczeń, m.in. za sprawą podwyżek cen regulowanych, przyniesie dalsze przyspieszenie inflacji. Swoje piętno nadal odciskać może wykryty w końcu 2019 r. wirus ASF w Polsce (jego wpływ widać w cenach wieprzowiny i wędlin w grudniu) oraz wirus ptasiej grypy. W grudniu "zrealizowała się" już część podwyżek cen związanych z nowym rokiem (np. usług transportowych czy ubezpieczeń), w wielu kategoriach wzrosty dopiero ujawnią się jednak w danych styczniowych.

Wskaźnik CPI może znaleźć się w okolicach 4,0 proc. rdr. Niestety nie poznamy wstępnego odczytu styczniowej inflacji w końcu bieżącego miesiąca, a późniejsze dane nie będą pełne ze względu na przygotowywaną przez GUS rewizję wag. I dopiero w marcu br. dowiemy się jaki jest "punkt wyjścia" dla prognoz CPI w tym roku. Już teraz można jednak powiedzieć, że inflacja w 2020 r. będzie wyższa niż wskazywały na to jeszcze niedawne prognozy i solidnie przekroczy średniorocznie 3,0 proc.".

************

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - podał GUS.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2019 r.:

<TAB>

waga grudzień grudzień listopad listopad

rdr mdm rdr mdm

INFLACJA OGÓŁEM 100 3,4 0,8 2,6 0,1

Inflacja towarów 2,4 0,5 1,7 0,2

Inflacja usług 6,1 1,5 5,3 0

Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 6,9 1,2 6,5 0,3

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,6 -0,1 1,3 0,4

Odzież i obuwie 4,94 -1,2 -0,8 -1,8 -0,2

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 2,0 0,1 2 0,2

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 0,4 -0,1 0,3 -0,2

Zdrowie 5,12 3,2 0,2 3,1 0

Transport 10,34 0,5 3,8 -3,4 -0,6

Łączność 4,18 4,3 0,4 3,7 0

Rekreacja i kultura 6,44 3,6 0,5 3,6 0,4

Edukacja 1,07 4,6 0,0 4,6 0,3

Restauracja i hotele 6,2 5,4 0,2 5,3 0,3

Inne towary i usługi 5,58 3,2 1,5 1,5 0

</TAB>

(PAP Biznes)

tus/ ana/