W XII dokonała się część podwyżek cen zw. z nowym rokiem, w całym '20 CPI powyżej 3 proc. (opinia, aktl.)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Za wzrost inflacji w grudniu odpowiadała m.in. realizacja podwyżek cen w niektórych kategoriach w związku z nowym rokiem, a inflacja średnioroczna w 2020 r. solidnie przekroczy 3 proc. - uważają ekonomiści. Ich zdaniem wzrosty cen w coraz większym stopniu mają charakter popytowy.

RAFAŁ BENECKI, GŁÓWNY EKONOMISTA ING

"Najciekawszym elementem dzisiejszej publikacji jest wyjaśnienie rekordowego skoku inflacji bazowej. Według danych GUS stoją za nim: (1) Ceny usług transportowych (...) (2) ceny ubezpieczeń (...) (3) Ceny odzieży (...)(4) Ceny w komunikacji (...).

Istotne, wszystkie te zmiany mają charakter popytowy a nie są wynikiem podwyżek cen regulowanych (śmieci), jak mówił prezes NBP.

Dlatego też dalej oczekujemy, że w styczniu CPI istotnie przekroczy poziom 4 proc. rdr, dodatkowym czynnikiem oprócz inflacji bazowej będzie wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Najwyższy poziom (około 4,2-4,4 proc rdr) indeks CPI osiągnie w lutym-marcu. Inflacja zacznie obniżać się w drugim kwartale i powróci w okolice 3,5 proc. rdr. Następnie przez wiele miesięcy oscylować będzie w pobliżu górnej granicy celu NBP. Szacujemy, że średni poziom CPI w 2020 osiągnie 3,6 proc. rdr"

EKONOMIŚCI MBANKU

"To nie koniec wzrostów inflacji. Podwyżki cen energii elektrycznej (rozłożone na styczeń i luty), wywozu śmieci, akcyzy na alkohol i tytoń oraz efekty bazowe z poprzedniego roku podniosą inflację do ponad 4,5 proc. rdr w I kwartale.

Wiosną inflacja powinna zacząć spadać z uwagi na efekty bazowe w kategorii żywność oraz pewne efekty spowolnienia gospodarczego widoczne w kategoriach bazowych, ale obecnie nie widzimy szans powrotu inflacji do celu w 2020 r. Średnioroczna inflacja przekroczy 3 proc.

Ścieżka inflacji prognozowana przez NBP jest obecnie o ok. 1 pkt proc. za niska, a jej samoczynny powrót do celu oddala się względem założeń przedstawionych na poprzednich posiedzeniach.

Skala niespodzianek już zrealizowanych i realizujących się w najbliższym czasie powinna zaktywizować jastrzębie skrzydło RPP. Kluczowa dla utrzymania linii w polityce pieniężnej będzie marcowa projekcja inflacyjna, która pokaże (naszym zdaniem) powrót inflacji do celu w kolejnych kwartałach. Co ważniejsze, RPP wykazuje obecnie bezprecedensową preferencję dla wzrostu gospodarczego względem tymczasowego wystrzału inflacji i jest zdeterminowana, by nie realizować pro-cyklicznego zacieśnienia polityki pieniężnej w reakcji na to, co postrzega jako negatywny, zewnętrzny szok podażowy.

Rynki mogą w neoficki zapał (w kontekście zupełniej innej funkcji reakcji) NBP wątpić, zwłaszcza jeśli w dalszym ciągu będzie budować się przekonanie o poprawie sytuacji w gospodarce światowej. To w oczach uczestników rynku będzie negować główny retoryczny i merytoryczny oręż NBP, jakim jest spadkowa ścieżka polskiego PKB".

MONIKA KURTEK, GŁÓWNY EKONOMISTA BANKU POCZTOWEGO

" (...) inflacja bazowa, wg moich szacunków, wyniosła w grudniu 3,2 proc. rdr, tj. poziom widziany ostatnio w końcu 2011 r.

Styczeń, m.in. za sprawą podwyżek cen regulowanych, przyniesie dalsze przyspieszenie inflacji. Swoje piętno nadal odciskać może wykryty w końcu 2019 r. wirus ASF w Polsce (jego wpływ widać w cenach wieprzowiny i wędlin w grudniu) oraz wirus ptasiej grypy. W grudniu "zrealizowała się" już część podwyżek cen związanych z nowym rokiem (np. usług transportowych czy ubezpieczeń), w wielu kategoriach wzrosty dopiero ujawnią się jednak w danych styczniowych.

Wskaźnik CPI może znaleźć się w okolicach 4,0 proc. rdr. Niestety nie poznamy wstępnego odczytu styczniowej inflacji w końcu bieżącego miesiąca, a późniejsze dane nie będą pełne ze względu na przygotowywaną przez GUS rewizję wag. I dopiero w marcu br. dowiemy się jaki jest "punkt wyjścia" dla prognoz CPI w tym roku. Już teraz można jednak powiedzieć, że inflacja w 2020 r. będzie wyższa niż wskazywały na to jeszcze niedawne prognozy i solidnie przekroczy średniorocznie 3,0 proc.".

************

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - podał GUS.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2019 r.:

<TAB>

waga grudzień grudzień listopad listopad

rdr mdm rdr mdm

INFLACJA OGÓŁEM 100 3,4 0,8 2,6 0,1

Inflacja towarów 2,4 0,5 1,7 0,2

Inflacja usług 6,1 1,5 5,3 0

Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 6,9 1,2 6,5 0,3

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,6 -0,1 1,3 0,4

Odzież i obuwie 4,94 -1,2 -0,8 -1,8 -0,2

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 2,0 0,1 2 0,2

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 0,4 -0,1 0,3 -0,2

Zdrowie 5,12 3,2 0,2 3,1 0

Transport 10,34 0,5 3,8 -3,4 -0,6

Łączność 4,18 4,3 0,4 3,7 0

Rekreacja i kultura 6,44 3,6 0,5 3,6 0,4

Edukacja 1,07 4,6 0,0 4,6 0,3

Restauracja i hotele 6,2 5,4 0,2 5,3 0,3

Inne towary i usługi 5,58 3,2 1,5 1,5 0

</TAB>

(PAP Biznes)

tus/ ana/