Przekształcenie OFE w SFIO będzie sprzyjać popytowi na akcje - Esaliens TFI (opinia)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warsaw (PAP) - Przekształcenie OFE w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) zwiększy popyt na akcje - być może nawet o 2-5 mld zł. Atrakcyjne wyceny występują w sektorze małych spółek (sWIG80), gdyż wskaźnik C/WK wynosi 0,94 pkt. i jest poniżej historycznej średniej za ostatnie 15 lat w wysokości 1,40 pkt. - wynika z prognoz Esaliens TFI na 2020 rok.

Analitycy Esaliens TFI zwracają uwagę, że "kształtów nabierają" Pracownicze Plany Kapitałowe, które powinny zapewnić rynkowi akcji stabilny i długoterminowy napływ kapitału - docelowo 4-4,5 mld zł. Jednocześnie wskazują, że przekształcenie OFE w SFIO zwiększy popyt na akcje krajowe być może nawet o 2-5 mld zł.

Ich zdaniem w sektorze małych spółek (sWIG80) występują atrakcyjne wyceny, ponieważ wskaźnik C/WK wynosi 0,94 pkt. i jest wyraźnie poniżej historycznej średniej za ostatnie 15 lat w wysokości 1,40 pkt.

"Spodziewamy się dobrej sytuacji w gospodarce (polskiej - PAP) na tle innych krajów europejskich, tym niemniej dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2019 roku ze względu na pogarszające się otoczenie gospodarcze w Europie (m.in. w Niemczech)" - uważają ekonomiści towarzystwa.

Wskazują jednocześnie, że "w ramach lokalnych portfeli akcji zarządzanych przez Esaliens TFI najbardziej przeważony jest sektor telekomunikacyjny i farmaceutyczny. Z kolei najbardziej niedoważona jest branża przetwórstwa ropy i gazu oraz przemysłowa".

Eksperci Esaliens uważają, że spodziewana stabilizacja wzrostu gospodarczego na niższych poziomach i wzrost inflacji (uznany przez RPP jako przejściowy), nie skłoni władz monetarnych do zmiany kursu polityki pieniężnej w 2020 roku.

"W ramach lokalnych portfeli dłużnych zarządzanych przez Esaliens TFI przeważone są obligacje o zmiennym kuponie kosztem obligacji o krótszych terminach zapadalności" - zaznaczył fundusz.

Gdyby jednak doszło do wzrostu rynkowych stóp procentowych, na skutek zwiększonej presji inflacyjnej, Esaliens będzie chciał zwiększyć ekspozycję na obligacje stałokuponowe. (PAP Biznes)

maq/ osz/