PGNiG ma trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu trzy nowe koncesje poszukiwawcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w ramach corocznej rundy koncesyjnej - podał PGNiG w komunikacie prasowym

Dwie koncesje znajdują się na Morzu Norweskim, jedna na Morzu Północnym.

Liczba koncesji na szelfie, w których udziały posiada Grupa Kapitałowa PGNiG, wzrosła do 29. Grupa jest operatorem na czterech z nich.

"Zgodnie ze strategią GK PGNiG rozwijamy wydobycie węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobywany i zakupiony tam gaz ziemny będzie po 2022 roku stanowił znaczną cześć surowca wykorzystywanego przez polskich odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

W ciągu ostatnich trzech lat PGNiG podniosło swój stan zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w Norwegii z 80 mln do ok. 200 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Spółka PGNiG Upstream Norway przejęła w tym okresie udziały w złożach Skogul, Fogelberg, Tommeliten Alpha, King Lear i Duva. Dokonała też odkrycia nowego złoża Shrek i znacznie przyspieszyła prace nad zagospodarowaniem złoża Arfugl.

Obecnie spółka eksploatuje 5 złóż: Skarv, Gina Krog, Morvin, Vilje i Vale, a działania inwestycyjne i analityczne prowadzone są na 6 kolejnych: Skogul, Arfugl, Duva, Tommeliten Alpha, Król Lear oraz Shrek. Uruchomienie wydobycia ze złoża Skogul planowane jest w I kwartale 2020 roku, a ze złoża Arfugl w II kwartale 2020 roku. (PAP Biznes)

epo/ osz/