ALLIANZ POLSKA OFE roczna struktura aktywów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm., zwanej dalej Ustawą) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2019r.

Informacja w załączeniu.

kom abs