Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 96,20 96,87 -0,69 2020-01-15

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 61,02 61,12 -0,16 2020-01-15

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 144,68 144,70 -0,01 2020-01-15

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 83,83 83,90 -0,08 2020-01-15

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,47 236,43 0,02 2020-01-15

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 186,51 186,51 0,00 2020-01-15

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 192,96 193,10 -0,07 2020-01-15

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 161,90 162,48 -0,36 2020-01-15

NOVO FIO AKCJI 178,02 179,62 -0,89 2020-01-15

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 229,40 229,22 0,08 2020-01-15

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 125,92 125,93 -0,01 2020-01-15

Subfundusz Generali Korona Obligacje 370,60 369,60 0,27 2020-01-15

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 197,53 197,20 0,17 2020-01-15

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 187,96 187,99 -0,02 2020-01-15

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 346,00 346,74 -0,21 2020-01-15

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu 140,80 140,59 0,15 2020-01-15

Subfundusz Generali Korona Akcje 207,68 208,90 -0,58 2020-01-15

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 107,03 107,88 -0,79 2020-01-15

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 102,21 102,68 -0,46 2020-01-15

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 132,35 133,29 -0,71 2020-01-15

Subfundusz Generali Akcje Turcja 50,90 50,87 0,06 2020-01-15

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1199,13 1199,18 0,00 2020-01-15

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 113,59 113,53 0,05 2020-01-15

Subfundusz SGB Bankowy 1172,24 1171,85 0,03 2020-01-15

MetLife FIO Akcji kat A 15,26 15,24 0,13 2020-01-14

MetLife FIO Akcji kat E 15,27 15,25 0,13 2020-01-14

MetLife FIO Akcji kat I 15,28 15,25 0,20 2020-01-14

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat A 16,66 16,65 0,06 2020-01-14

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat E 16,67 16,66 0,06 2020-01-14

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat I 16,67 16,66 0,06 2020-01-14

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat A 21,98 21,97 0,05 2020-01-14

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat E 21,98 21,97 0,05 2020-01-14

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat I 21,98 21,98 0,00 2020-01-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,24 7,18 0,84 2020-01-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,24 7,18 0,84 2020-01-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,25 7,19 0,83 2020-01-14

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,48 17,48 0,00 2020-01-14

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,48 17,48 0,00 2020-01-14

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,73 17,73 0,00 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat A 10,60 10,64 -0,38 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat E 10,61 10,65 -0,38 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat I 10,60 10,65 -0,47 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,79 7,69 1,30 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,79 7,70 1,17 2020-01-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,79 7,70 1,17 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,73 5,70 0,53 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Polskich kat E 5,73 5,70 0,53 2020-01-14

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,04 8,04 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,04 8,04 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat, A 17,01 17,00 0,06 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat, B 17,10 17,09 0,06 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat, E 17,00 16,99 0,06 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat, I 17,01 17,00 0,06 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 8,47 8,38 1,07 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 8,47 8,39 0,95 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 8,47 8,39 0,95 2020-01-14

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,48 15,47 0,06 2020-01-14

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,48 15,48 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,47 15,47 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Akcji NE kat A 8,37 8,40 -0,36 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, A 12,86 12,83 0,23 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, USD A 3,38 3,37 0,45 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, E 12,87 12,83 0,31 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz A 10,13 10,15 -0,20 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz USD A 2,66 2,66 0,02 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz E 10,14 10,16 -0,20 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz I 10,13 10,15 -0,20 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, A 8,89 8,88 0,11 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, USD A 2,34 2,33 0,33 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, E 8,85 8,84 0,11 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, I 8,87 8,86 0,11 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Świat, kat, A 13,46 13,45 0,07 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Świat, USD A 3,54 3,53 0,29 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Świat, E 13,46 13,45 0,07 2020-01-14

MetLife Sub Obligacji Świat, I 13,46 13,45 0,07 2020-01-14

MetLife Sub Zrówn, Azjat, A 15,93 15,95 -0,13 2020-01-14

MetLife Sub Zrówn, Azjat, USD A 4,19 4,19 0,09 2020-01-14

MetLife Sub Zrówn, Azjat, E 15,90 15,93 -0,19 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 14,17 14,17 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ameryk, A USD 3,73 3,72 0,22 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ameryk, E 14,18 14,18 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Akcji Ameryk, I 14,20 14,20 0,00 2020-01-14

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 11,77 11,76 0,09 2020-01-14

MetLife Sub Globalnych Innowacji I 11,80 11,79 0,08 2020-01-14

Metlife Sub Multistrategia A 10,28 10,28 0,00 2020-01-14

Metlife Sub Multistrategia E 10,28 10,27 0,10 2020-01-14

Metlife Sub Multistrategia I 10,28 10,28 0,00 2020-01-14

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 10,23 10,26 -0,29 2020-01-14

Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,56 11,54 0,17 2020-01-14

Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,57 11,55 0,17 2020-01-14

Allianz Sub Akcji Globalnych 133,21 132,65 0,42 2020-01-14

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 127,09 126,84 0,20 2020-01-14

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 97,20 97,34 -0,14 2020-01-14

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 116,48 116,35 0,11 2020-01-14

Allianz Sub Konserwatywny 158,23 158,24 -0,01 2020-01-14

Allianz Sub Obligacji Globalnych 111,32 111,26 0,05 2020-01-14

Allianz Sub Obligacji Plus 173,75 173,76 -0,01 2020-01-14

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 146,79 146,59 0,14 2020-01-14

Allianz Sub Selektywny 92,01 92,33 -0,35 2020-01-14

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,99 125,02 -0,02 2020-01-14

Allianz Sub Surowców i Energii 94,48 94,16 0,34 2020-01-14

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 105,05 104,92 0,12 2020-01-14

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 112,13 112,13 0,00 2020-01-14

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 106,07 105,96 0,10 2020-01-14

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 117,71 117,71 0,00 2020-01-14

Allianz SFIO PIMCO Income 111,65 111,57 0,07 2020-01-14

Santander Akcji Polskich 33,45 33,54 -0,27 2020-01-14

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 43,02 43,08 -0,14 2020-01-14

Santander Platinum Dynamiczny 46,47 46,44 0,06 2020-01-14

Santander Platinum Stabilny 68,17 68,12 0,07 2020-01-14

Santander Obligacji Europejskich 84,24 84,23 0,01 2020-01-14

Santander Obligacji 22,53 22,51 0,09 2020-01-14

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,13 31,12 0,03 2020-01-14

Santander Akcji Spółek Wzrostowych 32,04 32,08 -0,12 2020-01-14

Santander Stabilnego Wzrostu 32,38 32,38 0,00 2020-01-14

Santander Zrównoważony 30,81 30,85 -0,13 2020-01-14

Santander Platinum Konserwatywny 67,46 67,41 0,07 2020-01-14

Santander Obligacji Korporacyjnych 65,58 65,59 -0,02 2020-01-14

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 51,93 51,84 0,17 2020-01-14

Santander Prestiż Akcji Polskich 1408,72 1411,93 -0,23 2020-01-14

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1231,59 1231,63 0,00 2020-01-14

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1434,31 1432,42 0,13 2020-01-14

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1399,83 1399,94 -0,01 2020-01-14

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1110,80 1110,40 0,04 2020-01-14

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1344,73 1346,74 -0,15 2020-01-14

Santander Prestiż Europejskich Sp, Dywidend, 1107,96 1111,56 -0,32 2020-01-14

Credit Agricole Akcyjny FIO 134,12 134,57 -0,33 2020-01-14

Credit Agricole Dynamiczny Pol, FIO 197,13 197,41 -0,14 2020-01-14

Credit Agricole Stabilnego Wzr, FIO 259,76 259,66 0,04 2020-01-14

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin, FIO 134,24 134,24 0,00 2020-01-14

Credit Agricole Akcji Nowej Eur,FIO 95,86 96,05 -0,20 2020-01-14

Aviva Globalnych Strategii 103,62 103,71 -0,09 2020-01-14

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 127,16 127,22 -0,05 2020-01-14

Aviva Investors Dochodowy 108,87 108,87 0,00 2020-01-14

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor, 137,91 138,00 -0,07 2020-01-14

Aviva Investors Europejskich Akcji 80,91 80,86 0,06 2020-01-14

Aviva Investors Globalnych Akcji 124,49 124,42 0,06 2020-01-14

Aviva Investors Kapitał Plus 175,43 175,22 0,12 2020-01-14

Aviva Investors Małych Spółek 151,61 150,21 0,93 2020-01-14

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,44 183,32 0,07 2020-01-14

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 161,55 161,04 0,32 2020-01-14

Aviva Investors Obligacji 239,90 239,74 0,07 2020-01-14

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156,34 156,11 0,15 2020-01-14

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 103,40 103,03 0,36 2020-01-14

Aviva Investors Polskich Akcji 473,53 474,16 -0,13 2020-01-14

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,53 107,50 0,03 2020-01-14

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 273,98 273,95 0,01 2020-01-14

Aviva Investors Zrównoważony 125,99 126,05 -0,05 2020-01-14

GAMMA (kat, A) 263,25 263,33 -0,03 2020-01-14

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat, A) 89,63 89,55 0,09 2020-01-14

GAMMA Akcyjny (kat, A) 89,93 90,29 -0,40 2020-01-14

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat, A) 143,33 143,22 0,08 2020-01-14

GAMMA Papierów Dłużnych (kat, A) 247,68 247,39 0,12 2020-01-14

GAMMA PLUS (kat, A) 195,85 195,88 -0,02 2020-01-14

GAMMA Stabilny (kat, A) 258,53 258,74 -0,08 2020-01-14

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat, A) 173,72 173,68 0,02 2020-01-14

SIGMA Obligacji Plus (kat, A) 107,68 107,70 -0,02 2020-01-14

PKO Obligacji Skarbowych 2211,17 2211,03 0,01 2020-01-14

PKO Papierów Dłużnych Plus 174,66 174,51 0,09 2020-01-14

PKO Papierów Dłużnych USD 112,04 112,15 -0,10 2020-01-14

PKO Obligacji Długoterminowych 217,74 217,38 0,17 2020-01-14

PKO Stabilnego Wzrostu 161,83 161,86 -0,02 2020-01-14

PKO Strategicznej Alokacji 95,19 95,31 -0,13 2020-01-14

PKO Zrównoważony 137,63 137,72 -0,07 2020-01-14

PKO Akcji Plus 87,91 88,10 -0,22 2020-01-14

PKO Akcji Nowa Europa 117,77 118,86 -0,92 2020-01-14

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 249,55 248,99 0,22 2020-01-14

PKO Surowców Globalny 143,27 141,83 1,02 2020-01-14

PKO Technologii i Innowacji Globalny 299,88 300,55 -0,22 2020-01-14

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 215,82 214,59 0,57 2020-01-14

PKO Infrastruktury i Bud, Globalny 101,05 100,57 0,48 2020-01-14

PZU Akcji KRAKOWIAK 79,32 79,46 -0,18 2020-01-14

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 39,33 39,20 0,33 2020-01-14

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 232,44 232,06 0,16 2020-01-14

PZU Akcji Rynków Wschodzących 132,11 132,17 -0,05 2020-01-14

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 97,57 97,79 -0,22 2020-01-14

PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,41 47,47 -0,13 2020-01-14

PZU Dłużny Aktywny 56,83 56,78 0,09 2020-01-14

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 151,14 151,48 -0,22 2020-01-14

PZU FIO Ochrony Majątku 61,64 61,64 0,00 2020-01-14

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 53,29 53,28 0,02 2020-01-14

PZU Medyczny 74,59 74,42 0,23 2020-01-14

PZU Obligacji Krótkoterminowych 80,63 80,58 0,06 2020-01-14

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 179,98 179,87 0,06 2020-01-14

PZU SEJF+ 66,28 66,26 0,03 2020-01-14

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127,36 127,43 -0,05 2020-01-14

PZU Zrównoważony 71,04 71,17 -0,18 2020-01-14

SUPERFUND AKCJI EUR 155,32 154,67 0,42 2020-01-14

SUPERFUND AKCJI 657,35 655,08 0,35 2020-01-14

SUPERFUND AKCJI USD 172,90 171,93 0,56 2020-01-14

SUPERFUND AKCYJNY 85,54 85,20 0,40 2020-01-14

SUPERFUND ALTERNATYWNY 80,60 80,72 -0,15 2020-01-14

SUPERFUND GoldFund EUR 116,68 117,12 -0,38 2020-01-14

SUPERFUND GoldFund 493,83 496,05 -0,45 2020-01-14

SUPERFUND GoldFund USD 129,89 130,19 -0,23 2020-01-14

SUPERFUND GoldFuture EUR 146,08 146,39 -0,21 2020-01-14

SUPERFUND GoldFuture PLN 618,25 620,02 -0,29 2020-01-14

SUPERFUND GoldFuture USD 162,62 162,73 -0,07 2020-01-14

SUPERFUND GREEN EURO 203,95 203,30 0,32 2020-01-14

SUPERFUND GREEN 863,16 861,04 0,25 2020-01-14

SUPERFUND GREEN USD 227,03 225,99 0,46 2020-01-14

SUPERFUND OBLIGACYJNY 112,06 111,93 0,12 2020-01-14

SUPERFUND RED EURO 128,81 128,54 0,21 2020-01-14

SUPERFUND RED 545,18 544,39 0,15 2020-01-14

SUPERFUND RED USD 143,40 142,88 0,36 2020-01-14

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 100,00 100,00 0,00 2020-01-14

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 400,81 400,50 0,08 2020-01-14

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1696,36 1696,24 0,01 2020-01-14

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 446,19 445,20 0,22 2020-01-14

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 119,24 119,23 0,01 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,88 16,83 0,30 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,45 71,30 0,21 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 18,79 18,71 0,43 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,65 16,60 0,30 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,46 70,30 0,23 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 18,53 18,45 0,43 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,92 16,87 0,30 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,62 71,47 0,21 2020-01-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 18,84 18,76 0,43 2020-01-14

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,73 22,66 0,31 2020-01-14

SUPERFUND TREND Podstawowy 96,20 95,98 0,23 2020-01-14

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,30 25,19 0,44 2020-01-14

SUPERFUND Ucits Green EUR 104,68 104,55 0,12 2020-01-14

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 145,99 146,31 -0,22 2020-01-14

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 133,70 133,52 0,13 2020-01-14

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 147,05 147,08 -0,02 2020-01-14

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 280,28 280,23 0,02 2020-01-14

ESALIENS Obligacji (A) 297,22 296,79 0,14 2020-01-14

ESALIENS Senior FIO (A) 291,47 290,53 0,32 2020-01-14

ESALIENS Strateg (A) 218,27 217,86 0,19 2020-01-14

ESALIENS Akcji (A) 357,12 357,06 0,02 2020-01-14

MILLENNIUM Akcji Sub 196,00 196,47 -0,24 2020-01-14

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt, Sub 151,23 151,22 0,01 2020-01-14

MILLENNIUM Dynamicznych Sp, Sub 90,67 90,43 0,27 2020-01-14

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 111,71 111,62 0,08 2020-01-14

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,98 187,95 0,02 2020-01-14

MILLENNIUM Stabilnego Wzr, Sub 142,56 142,53 0,02 2020-01-14

Noble Fund Akcji 122,13 122,53 -0,33 2020-01-14

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,92 95,62 0,31 2020-01-14

Noble Fund Global Return 113,89 113,93 -0,04 2020-01-14

Noble Fund Konserwatywny 148,33 148,26 0,05 2020-01-14

Noble Fund Mieszany 139,77 139,32 0,32 2020-01-14

Noble Fund Obligacji 117,96 117,60 0,31 2020-01-14

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 147,24 146,72 0,35 2020-01-14

Noble Fund Timingowy 146,42 146,15 0,18 2020-01-14

Noble Fund Africa and Frontier 56,10 56,15 -0,09 2020-01-14

Open Finance Akcji 101,70 102,13 -0,42 2020-01-14

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 138,87 138,45 0,30 2020-01-14

Open Finance Aktywnej Alokacji 81,57 81,59 -0,02 2020-01-14

Open Finance Konserwatywny 111,87 111,79 0,07 2020-01-14

Open Finance Obligacji 110,98 110,90 0,07 2020-01-14

Open Finance Stabilnego Wzrostu 95,63 95,68 -0,05 2020-01-14

QUERCUS Global Growth 110,25 109,94 0,28 2020-01-14

QUERCUS Agresywny 153,27 153,10 0,11 2020-01-14

QUERCUS lev 67,30 68,21 -1,33 2020-01-14

QUERCUS Global Balanced 135,04 134,89 0,11 2020-01-14

QUERCUS Stabilny 113,34 113,55 -0,18 2020-01-14

QUERCUS Gold 57,20 57,25 -0,09 2020-01-14

QUERCUS Ochrony Kapitału 153,06 153,05 0,01 2020-01-14

QUERCUS Obligacji Skarbowych 77,70 77,51 0,25 2020-01-14

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,92 73,88 0,05 2020-01-14

QUERCUS short 66,17 65,71 0,70 2020-01-14

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 269,09 265,31 1,42 2020-01-13

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 208,41 205,33 1,50 2020-01-13

SKARBIEC TOP Brands 210,00 207,73 1,09 2020-01-13

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,19 37,26 -0,19 2020-01-13

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 162,25 162,28 -0,02 2020-01-13

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 187,86 187,94 -0,04 2020-01-13

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 133,93 134,03 -0,07 2020-01-13

SKARBIEC Konserwatywny 357,85 357,88 -0,01 2020-01-13

SKARBIEC Market Neutral 129,50 129,32 0,14 2020-01-13

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 109,71 108,41 1,20 2020-01-13

SKARBIEC Obligacja 328,29 328,96 -0,20 2020-01-13

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 141,39 141,36 0,02 2020-01-13

SKARBIEC Rynków Surowcowych 43,57 43,83 -0,59 2020-01-13

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 141,64 138,15 2,53 2020-01-13

SKARBIEC III Filar 182,60 181,30 0,72 2020-01-13

SKARBIEC Waga 283,52 281,29 0,79 2020-01-13

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

abs/amp/