URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2020

Wobec powzięcia z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacji, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. zwołanym na dzień 21 stycznia 2020r., na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Rajców 10 reprezentowany będzie kapitał zakładowy w wysokości poniżej kworum wymaganego zgodnie ze Statutem Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki URSUS S.A. w Dobrym Mieście informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego z inicjatywy Zarządu na dzień 21 stycznia 2020r., na godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Rajców 10.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz