URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Spółki URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 lutego 2020 r. Projekty uchwał zawarte są w załączonym dokumencie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz