LIVECHAT SOFTWARE SA (3/2020) Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2019/20 roku finansowego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd LiveChat Software S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software w okresie październik - grudzień 2019 (III kwartał roku finansowego 2019/20) wyniosły 8.408.357 USD i były o 14,1% wyższe od osiągniętych w III kwartale 2018/19 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (październik - grudzień 2018) skonsolidowane przychody wyniosły 7.369.987 USD.

W okresie lipiec - wrzesień 2019 r. (II kwartał roku finansowego 2019/20) skonsolidowane przychody wyniosły 8.197.370 USD.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechatinc.com , www.chatbot.com , www.helpdesk.com , www.knowledgebase.ai .

Zarząd podkreśla, że przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. W związku z tym mogą się ostatecznie różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz