EKO EXPORT SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd Eko Export SA informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1) Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 29 maja 2020 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 27 listopada 2020 r.

2) Raporty półroczne

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 30 września 2020 r.

3) Raporty roczne

- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 30 kwietnia 2020 r.

Zarząd Eko Export SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki.

Jednocześnie Zarząd Eko Export SA oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2019 i drugi kwartał roku obrotowego 2020.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz