INVISTA SA (7/2020) Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z 20 listopada 2019 roku Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku Emitent przekazał do KDPW środki pieniężne na dokonanie płatności odsetek od obligacji serii E za okres odsetkowy kończący się w dniu 15 listopada 2020 roku.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż Spółka pozostaje w zwłoce z płatnością odsetek za okres odsetkowy zakończony 15 grudnia 2020 roku.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z płatnością odsetek od obligacji serii E Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz