GMINA GOŁDAP (1/2020) Uchwalenie budżetu Gminy Gołdap na 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zgodnie z Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok informuję o kwotach dochodów i wydatków oraz sposobie pokrycia deficytu:

- Dochody - 116 281 113,05 zł;

- Wydatki - 129 316 140,85 zł;

- Deficyt - 13 035 027,80 zł

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji - 10 680 000,00 zł;

- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 355 027,80 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz