DOM DEVELOPMENT SA (5/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 16 stycznia 2020 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezes Zarządu Spółki.

Transakcje zbycia akcji miały miejsce w dniach: 13 stycznia 2020 - wolumen: 915, średnia cena: 98,59 PLN, 14 stycznia 2020 - wolumen: 200, średnia cena: 98,00 PLN oraz 15 stycznia 2020 - wolumen: 700, średnia cena: 98,00 PLN.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz